Úloha lokálnych jazykov v procese inkulturácie a politickej aktivity Presbyteriánskej cirkvi na Taiwane

Autoři

MASLÁKOVÁ Magdaléna

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V tomto konferečnom príspevku som sa zamerala na sledovanie zmien v postojoch Presbyteriánskej cirkvi na Taiwane (PCT) voči jazykovej politike vlády Kuomintang (KMT) počas stanného práva (1949-1987). Vláda KMT počas tohto obdobia vyžadovala výlučné používanie čínskeho jazyka a snažila sa sinizovať spoločnosť. PCT sa stavala veľmi kriticky voči takejto politike. V príspevku som porovnala postoje PCT počas stanného práva aj s predchádzajúcimi obdobiami. Počas japonskej koloniálnej nadvlády (1895-1945) totiž japonská vláda taktiež zastávala silnú jazykovú politiku – bolo povolené používať výlučne japonský jazyk. PCT mala však odlišné stanovisko voči japonskej vláde. Cieľom príspevku je poukázať na to, ako meniace sa historické okolnosti ovplyvňovali inkulturačné stratégie PCT. Predpokladám, že môžeme sledovať tri samostatné obdobia argumentácie pre podporu používania lokálnych jazykov. Prvé štádium je obdobie pred vydaním prvej oficiálnej správy PCT????????????????? v roku 1971. V tomto štádiu nevidíme žiadnu oficiálnu kritiku vlády. Druhé štádium je obdobie medzi prvou oficiálnou správou a vydaním správy???????????????????????? v roku 1985. Posledné štádium je obdobe od roku 1985 až po súčasnosť.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.