Gabriel von Max – zwischen Salonmalerei und Surrealismus

Název česky Gabriel von Max – mezi salónním malířstvím a surrealismem
Autoři

FILIP Aleš MUSIL Roman

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Českoněmecký umělec Gabriel von Max (Praha 1840 - 1915 Mnichov) je považován za jednoho z hlavních představitelů Mnichovské malířské školy v 19. století. Po studiu na Královské akademii výtvarných umění v Mnichově se natrvalo usadil v Bavorsku a později se vrátil na akademii jako profesor historické malby. V měšťanských kruzích a u královského dvora byly jeho náboženské, žánrové a náladové obrazy velmi oceňovány. Potřeba zabývat se Maxem přetrvává v současném uměleckohistorickém bádání. Jak neúplná znalost jeho díla, které je rozptýleno po celém světě, tak jeho často záhadné výjevy, které není možno jednoznačně vyložit, kladou ještě mnoho otevřených otázek. Kunstforum v Řezně se svými osmi obrazy od Gabriela von Maxe vlastní jednu z největších sbírek tohoto autora. Přednáška vychází z aktuálního výzkumu jeho děl v Kunstforu i v jiných sbírkách. Zejména se jedná o nově objevená díla, která nebyla zastoupena v malířových monografiích z let 2010 a 2011.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.