Co dělá žák, který nemluví?

Logo poskytovatele
Autoři

SUCHÁČEK Petr

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek vychází z našeho akčního výzkumu zaměřeného na implementaci prvků dialogického vyučování (Alexander, 2006) do výuky v běžných třídách druhého stupně české základní školy. Snažíme se navýšit podíl času, který žáci ve výuce vyplňují svými replikami. Empirické nálezy potvrzují tezi vycházející z Vygotského, že více příležitostí ke komunikaci znamená rychlejší a kvalitnější internalizaci vědění. Při videostudiích výuky a následných analýzách přepisů jsme zaregistrovaly skupinu žáků, kteří se zapojují do výukové komunikace minimálně. Příspěvek představuje výsledek analýzy videí zachycujících „tiché žáky“ (v 9 hodinách méně než minuta verbální aktivity) jedné třídy a to typologii jejich chování ve výuce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.