Sociálněstrukturní předpoklady katolické obnovy: královská města 1550–1700

Logo poskytovatele
Autoři

MALÝ Tomáš

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Documenta Pragensia 33: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Catholic restoration; confessional identity; social structure; piety; Prague; Brno
Popis V této úvaze ponechávám stranou konfesionalizační koncept, který je až příliš spojen se sociálně disciplinační perspektivou a aktivitami vrchností, a soustředím se na momenty, které hrály podstatnou roli v procesu internalizace potridentských náboženských principů. Jde mi tedy o otázku budování a přijímání katolické identity v závislosti na sociální struktuře a geograficko-kulturních podmínkách, a sice na příkladu dvou hlavních zeměpanských měst, Prahy a Brna. Sledované aspekty – komunikace, knihtisk, podíl šlechty, církevní topografie a právní tradice – ukazují, že Praha měla zřejmě nejlepší podmínky pro recepci principů potridentské církve. Tyto principy však zdaleka nepředstavují jednolitý soubor představ a praktik, ale spíše kompromis mezi doktrínou a často neoficiální praxí laiků všech sociálních skupin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.