Western Religious Identity versus Eastern National Identity: Building Taiwanese National Identity within the Public Statements of the Presbyterian Church

Název česky Západná náboženská identita verzus východná národná identita: Budovanie taiwanskej národnej identity v rámci oficiálnych správ Presbyteriánskej cirkvi na Taiwane
Autoři

MASLÁKOVÁ Magdaléna

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Hlavním cílem článku je sledovat, jak a proč Presbyteriánská církev na Tchaj-wanu (PCT) vytvořila novou tchajwanskou národní identitu v rámci veřejných prohlášení/důležitých dokumentů (zhongyao wenxian), které církev vydala v letech 1971-1995. Veřejná prohlášení PCT představují prohlášení církve k různým společenským otázkám, a proto jsou nejlepším zdrojem pro sledování oficiálního stanoviska církve. Pro tento účel je použita historická textová analýza a interpretace, která vysvětluje, proč PCT podporovala spíše občanský nacionalismus než nacionalismus založený na společné etnické příslušnosti. Občanský nacionalismus definuje národnost na základě společného občanství a umožňuje spojovat lidi s různými kulturními a etnickými kořeny. Poslání PCT bylo založeno mezi různými etnickými skupinami, můžeme tedy předpokládat, že to je důvod, proč PCT nechtěla upřednostňovat pouze jednu etnickou skupinu. V rámci veřejných prohlášení byla národní tchajwanská identita úzce spojena se specifickou identitou PCT. Článek analyzuje i tuto specifickou identitu církve.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.