Negation as a means of face management in online discussions

Název česky Záporná vyjádření jako jednání ovlivňující tvář v online diskuzích
Autoři

KLOUČKOVÁ Veronika

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Konferenční příspěvek se zabývá výzkumem negativních forem v synchronní chatové komunikaci, která je reprezentována korpusem složeným z příspěvků zprostředkovaných několika různými chatovými službami. Negace a použití záporných vyjádření je sledováno z hlediska pragmatiky a opírá se o zdvořilostní teorii (Brown and Levinson 1978) a princip zdvořilosti (Leech 1983, 2014). Záporné výroky mohou představovat ohrožení tváře ostatních účastníků chatové komunikace, pokud vyjadřují nesouhlas či odmítnutí. Příspěvek zkoumá záporná vyjádření, která jsou řečovým jednáním ohrožujícím tvář (FTA, face-threatening act), a do jaké míry se účastníci chatu snaží zmírnit dopady tohoto jednání prostřednictvím různých strategií. Jejich chování motivují dvě protichůdné tendence, a to pocit skupinové identity, který vede k dodržování pravidel zdvořilosti, a anonymita online prostředí, která může vést k opomíjení zdvořilostních konvencí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.