Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku

Autoři

BAJER Aleš BÍŠKO Richard DEJMAL Miroslav HRUBÝ Petr MALÝ Karel MAZÁČKOVÁ Jana MACHOVÁ Barbora MILO Peter PLAČEK Miroslav ŠABATOVÁ Klára TĚSNOHLÍDEK Jakub ZIMOLA David ŽAHOURKOVÁ Alena HEJHAL Petr

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech jejich dokumentace. Dobrá informovanost zvyšuje šanci na uchování jedinečných dokladů o naší vlastní minulosti v krajině. Krajina je důležitým svědkem historických změn v krajině. Pro pravěk je z hlediska stavu dochování archeologických památek krajina dokonce svědkem jediným. Českomoravská vrchovina je v tomto směru jednou z výjimečných oblastí. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o okrajové území, které není výrazně poznamenáno neustále probíhající destrukcí historické kulturní krajiny. V katalogu jsou představeny v kapitolách okruhy výzkumu. Na konci je uveřejněn katalog předmětů dokumentující hmotnou kulturu pro všechny zkoumané periody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.