Model jazyka v synchronním a diachronním smyslu

Logo poskytovatele
Autoři

RACLAVSKÝ Jiří

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filozofia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova synchronic; diachronic; language; code
Popis Jazyk můžeme modelovat různě, zdůraznit lze třeba sociální anebo zase systémový rys tohoto fenoménu. V této stati vycházím z představy, že jazyk jako například čeština je normativní systém, který nám umožňuje komunikaci. V jednotlivých okamžicích jsme ovšem s to izolovat seznam výrazů a jim korespondujících výrazů, tedy funkci z výrazů do významů, neboli jazyk v synchronním smyslu. Jazyky v synchronním smyslu tedy můžeme chápat jako entity, které jsou opravňovány či generovány jazykem jakožto normativním systémem. Mnou posléze modelovaný jazyk v diachronním smyslu je jakoby extrapolací jazyka v synchronním smyslu na časovou škálu v modálním prostoru. Tímto dojde k zachycení podstatné intuice, že jazyk se vyvíjí, což obnáší zvláště změny jeho sémantických vlastností, k modelování čehož je tento model záměrně konstruován.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.