Právní partikularismus

Autoři

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ Lenka

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Encyklopedické heslo se zabývá otázkou právního partikularismu v českých zemích.