Cybersecurity of small and medium business networks in the world of the internet of things

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Kyberbezpečnost sítí malých a středních podniků ve světě internetu věcí
Autoři

KASL František

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl zaměřen na zpracovávaný projekt týkající se internetu věci v korporátních sítích a systémech se zvláštní pozorností na regulatorní rámec ve vztahu k potřebám a možnostem malých a středních podniků. Projekt zahrnuje multidisciplinární aspekty z oblasti práva IT, kyberbezpečnosti a law & economics. První část příspěvku se věnovala identifikaci specifických aspektů sítí malých a středních podniků při začlenění prvků internetu věcí, které by měly být zohledněny regulátorem. Jádrem argumentu byl očekávaný problém s nedostatečnou kapacitou malých a středních podniků dostát obecným požadavkům na kyberbezpečnost sítí. Následující část se dále soustředila na současné regulatorní přístupy k internetu věcí v korporátních sítích, zohledňujíc roli odvětvové samoregulace, její výhody a nedostatky. Závěrečné poznámky se věnovaly definici faktorů, které mohou vylepšit regulatorní nastavení pro lepší zohlednění specifik bezpečnosti moderních sítí malých a středních podniků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.