Ke specifikům překládání Digest

Autoři

ČERNOCH Radek

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Překlad právních textů má obdobně jako překlady jiných odborných textů svá specifika. Rozhodujícím aspektem pro hodnocení kvality překladu právních pramenů je naprostá přesnost jeho právního významu. Vlivem současného práva a jeho zákoníků bychom snad mohli očekávat, že text Iustiniánských Digest (coby součásti historicky nejvýznamnějšího kodifikace práva) bude stylisticky jednotný a identické výrazy budou používány ve stejných významech – opak je však pravdou, neboť Digesta jsou kompilací děl různých autorů z různých století, kteří tudíž psali poměrně rozdílným způsobem. Konečně pozorujeme, že některé výrazy do cílového jazyka přeložit nelze vůbec, a pak je potřeba termín buď ponechat v původním znění či užít mnohdy i dlouhého opisu, nebo sice termín teoreticky přeložit lze, ovšem jeho význam je poté zavádějící.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.