Počátky urbanizace a vznik měst v Itálii

Autoři

ŠTĚPÁNEK Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Člověk, stavba a územní plánování : sborník ke kolokviu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Urbanization; Early Iron Age; End of the Bronze Age; Cities; Ancient Italy; Italic people; Latins; Umbrians; Samnites; Sabines
Popis Na počátku první tisíciletí př. n. l., to znamená na přelomu doby bronzové a železné, se v antické Itálii odehrává klíčová změna v sídlištním systému. Rozptýlené vesnicko-pastevecké osídlení z počátku námi sledovaného období se mění a vznikají proto-urbánní sídlištní jádra, která se dále urbanizují a stratifikují. Na konci námi sledovaného období z těchto sídlištích jader mohou (ale nemusí) vzniknout plně urbanizovaná centra - města, která se stanou symbolem civilizovaného světa. K celkem dobře známým a prozkoumaným etruským městům se přidávají nové výzkumy z Latia a okrajových oblastí (Umbrie, jihovýchodní Itálie). V každém z těchto regionů probíhá proces urbanizace rozdílně, což mohlo být způsobeno jejich rozdílným stupněm vývoje, ale také přírodními a ekonomickými podmínkami. V tomto příspěvku shrnu dostupné poznatky o měnícím se sídlištním systému u Italiků (Latinů, Umbrů, Samnitů a Sabinů). Dále popíši jednotlivé fáze urbanizace, probíhající od 10. do 8. století př. n. l., kdy se osídlení mění z pre-urbánního, přes překotný vznik proto-urbánních center až k vytvoření urbánních systémů a měst samotných. V konečném důsledku tyto procesy povedou ke vzniku jednoho z největších a nejmocnějších měst - Říma, které později ovládne celé antické Středomoří.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.