Kázání J. Rokycany a P. Chelčického - posterová prezentace

Autoři

VAŠÍČKOVÁ Michaela

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje formou posteru rozbor a komparaci kázání J. Rokycany a P. Chelčického s přihlédnutím k mimoliterárnímu kontextu.
Související projekty: