Coloquio Internacional «Realidades y alusiones del texto teatral. Estudios sobre la dramaturgia contemporánea en Espaňa e Hispanoamérica»

Název česky Mezinárodní kolokvium "Skutečnost a narážka v dramatu. Studie o současné španělské a hispanoamerické dramatice"
Autoři

VÁZQUEZ TOURIŇO Daniel ALCHAZIDU Athena KOLMANOVÁ Magdaléna

Rok publikování 2017
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předmětem zkoumání konference jsou dramatické texty sepsané či zinscenované v posledních letech, se zvláštním zaměřením na problematiku vztahu mezi textem a scénou. Je pozoruhodné, že při změně estetického paradigmatu, kterým prochází drama posledních desetiletí a kterým se dlouze a různorodě zabývá divadelní teorie (Schechner, Sarrazac, Ranciere, Nancy, Guénoun, Lehmann, Dubatti, Fischer-Lichte, Sánchez, Cornago, etc.), získává interpretace konceptu “skutečného” (jako opak umělého, ale také fiktivního či dokonce nemateriálního) výjimečnou důležitost. Fenomény odvozené z této změny paradigmatu, jako je hra s autorefenčností či rozklad divadelní postavy, zpochybňují dvojí realitu divadla (označující a zároveň označované) a také úlohu dramatické tvorby (království fikce) v inscenaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.