Latin Curse Tablets of the Roman Empire

Název česky Latinské proklínací tabulky na území římského impéria
Autoři

URBANOVÁ Daniela

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Monografie Latinské proklínací tabulky na území římského impéria přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské defixe, jejichž produkce je na území Římské říše doložena od konce 2. stol. př. Kr. zhruba do konce 4. – poč. 5. stol. po Kr. Do korpusu analyzovaných textů (309) byly zařazeny také nově publikované texty nalezené v Mohuči, Římě a Aquinku, které nebyly publikovány v novém Korpusu Latinských defixí od A. Kropp 2008. Práce sleduje výskyt, rozvoj a šíření latinské proklínací tradice v jednotlivých provinciích na území Římského impéria, přináší české překlady a interpretace těchto „magických“ latinských textů a snaží se postihnout speci¬fické, geograficky či kulturně historicky podmíněné zvláštnosti textů kleteb i proseb o spravedl¬nost, zmapovat rozšíření typů kleteb a proklínacích formulí, kategorizovat cíle pisatelů, zachytit případné vývojové ten¬dence, vzájemné ovlivňování a vlastní adaptace středomořského magického dědictví, zvláště v odlehlejších oblastech impéria. Kniha obsauje rovněž korpus analyzovaných textů s překlady.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.