Deformace reformace

Autoři

ŠTĚPÁNEK Daniel

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ERGOT - Revue pro filosofii a společenské vědy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://ergotsite.files.wordpress.com/2018/07/ergot03reformace1.pdf
Klíčová slova Hegel; Kant; Luther; Nietzsche; Reformation
Popis Dějinná etapa, označovaná jako „reformace“, byla výrazem myšlenkového hnutí, které pohnulo způsob tematizace vztahu člověka k sobě do takové míry, že ve svých dalekosáhlejších důsledcích vyústilo v pravý opak: namísto toho, aby vztah člověka k sobě samému byl veden a zprostředkován vírou, vstoupila v tento vztah vůle, která člověku umožnila osvobodit se z modelových vzorců sebereflexe. Předkládaný příspěvek si klade za cíl ukázat některé z aspektů, jimiž byly důsledky reformačního hnutí umožněny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.