Učení českých žáků a jejich školní úspěšnost v éře digitálních technologií (sekundární analýza výzkumu PISA 2015)

Logo poskytovatele
Autoři

ZOUNEK Jiří JUHAŇÁK Libor ZÁLESKÁ Klára BÁRTA Ondřej VLČKOVÁ Kristýna

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je jedním z dílčích výsledků výzkumného projektu s názvem Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (projekt je podporován GAČR, č. projektu 17-06152S). Cílem příspěvku je využít data za Českou republiku z mezinárodního šetření PISA 2015 a zmapovat, jakou roli hrají ICT v českých školách. V příspěvku se zaměřuje primárně na to, zda a případně jak se dostupnost a využívání digitálních technologií promítá do výsledků patnáctiletých žáků a jaké další aspekty spojené s využíváním ICT žáky mohou souviset s jejich školní úspěšností. V našem výzkumu využíváme pro analýzu dat metodu víceúrovňového modelování. Provedené analýzy naznačují, že dostupnost ICT dnes již zřejmě nehraje tak zásadní roli ve školních výsledcích českých žáků. Naopak jako zásadní se ukazuje samotné používání ICT. A to jednak využívání ICT přímo ve škole, jednak také využívání ICT doma. Důležitým faktorem se jeví být také gender žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.