Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů

Autoři

VOJTOVÁ Jarmila

Rok publikování 2018
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek předkládá námět pro vyučující, jak vzbudit u studentů zájem o kultivovaný jazykový projev: zaměřuje se na aktuální problémy ortografické normy a vývojové tendence kodifikace a vyvrací některé pověry a nepravdy týkající se pravopisu a současného užívání češtiny. Všímá si jazykových novot, sleduje prohřešky proti spisovné češtině i pravopisné normě v textech, kterým dodržování kodifikovaných podob náleží, a upozorňuje na vyjadřovací balast, jazykové manipulace apod. Vše je doloženo autentickými ukázkami pravopisných/jazykových nedostatků z různých typů textu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.