Boemi cruentis adhuc ensibus ad eukaristiam accedentes: Češi v Diariu Thomase Ebendorfera

Autoři

LUKŠOVÁ Zuzana HUDÍKOVÁ Soňa

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje Diarium sive tractatus cum Boemis, pozoruhodný historický pramen k poznání procesu vzniku basilejských kompaktát, a jeho autora, vídeňského teologa Tomáše Ebendrofera (1388-1464), který ve svém textu detailně popsal průběh diskusí v Praze, Basileji, Řezně, Brně a v Bělehradě od července 1433 až těsně před samotné vyhlášení kompaktát v Jihlavě. Příspěvek si klade za cíl představit rukopisné dochování tohoto textu a jeho (ne)literární charakter. Zvláštní pozornost pak je věnována tomu, jak autor líčí zástupce husitských Čech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.