Dočíst Veltruského...

Autoři

DROZD David

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Veltruského teze ze studie "Dramatický text jako součást divadelního představení" (1941), případně náhled na drama ze monografie "Drama jako básnické dílo" (1942) patří po tezích Zichových dnes již k notoricky známým myšlenkám - ať už jsou předmětem souhlasu či polemik. Mnohem méně (resp. žádná...) pozornosti je však věnováno Veltruského dalšímu promýšlení vztahu divadla a textu, a to zejména užší otázky vztahu zvukových kvalit textu a jeho jevištního provedení. Ty najdeme rozpracovány nejen v rozsáhlém textu "Zvukové vlastnosti textu a hercův projev" (1991), ale pronikají vlastně celou druhou polovinou Veltruského díla jako jeho vnitřní svorník. Veltruský své mladistvé hypotézy často přehodnocuje - pokusím se tedy ukázat tyto proměny a zvážit, jak může být vnitřní dynamičnost Veltruského myšlení inspirativní pro naše uvažování dnes.
Související projekty: