Úvahy nad možnostmi poznání sociální struktury raně středověkého přemyslovského knížectví

Autoři

KALHOUS David

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praehistorica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://karolinum.cz/casopis/praehistorica/rocnik-34/cislo-2/clanek-6683
Doi http://dx.doi.org/10.14712/25707213.2019.3
Klíčová slova Přemyslid duchy; social structure; economics; elites
Popis Studie nabízí putování po neuralgických bodech sociálních dějin přemyslovského knížectví v 10.–12. století. Autor se nejprve zaměřuje na rozbor historiografie k otázce sociální struktury a dynamiky. V dalším kroku řeší otázku existence elit a jejich charakteru, a to nejprve prostřednictvím archeologických pramenů a posléze rozborem Kosmovy kroniky. Následně se zaměřuje na problém „úřadu“, majetků a sídel elity, jejich spoluúčasti na moci a konečně existence lokálních elit. Třetí část nabízí jednak rozbor pramenů, které poskytují informace o nižších sociálních vrstvách, jednak základní statistické zpracování získaných údajů. Na ně navazuje bohužel jen na „anekdotické evidenci“ založené připomenutí některých klíčových problémů spojených s existencí venkovského obyvatelstva (povinnosti, svoboda, sociální postavení, míra zatížení dávkami, službami a platy, apod.).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.