A.L.M.A. M.A.T.E.R. - Interaktivní podpůrná výuková platforma s možností využití pro širší veřejnost

Autoři

TÓTH Peter BOUČKOVÁ Kristýna HONS David KOPÁČOVÁ Zuzana KOŠŤÁL Martin SLÁMOVÁ Alena SLIVKOVÁ Barbora ŠEVČÍK Filip

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis A.L.M.A. M.A.T.E.R. je online webová platforma, jež si klade tři hlavní cíle. Primárně doplnit výukové materiály pro neolit, eneolit a starší dobu bronzovou pro území České a Slovenské republiky, které v současné době chybějí (nahrazení skript, zařazení témat, které se nevejdou do běžné přednášky). Představit atraktivnější a stravitelnější formou informace, jejichž znalost je nezbytná pro budoucí úspěšnou archeologickou praxi absolventů, jelikož několik posledních let ukázalo, jako jeden z nejmarkantnějších problémů u zkoušek schopnost propojení informací v chronologickém a geografickém rámci. Třetím ústředním bodem je ambice nabídnout přístup k uceleným informacím nejen širší veřejnosti a studentům i vyučujícím Masarykovy univerzity, ale rovněž v ideálním případě vytvořit komplexní systém, aplikovatelný a rozšířitelný v rámci celé střední Evropy. Platforma kombinuje základní data o jednotlivých kulturách, jejich klíčových sídlištích a pohřebištích, doplněné o mapky a vyobrazení charakteristických artefaktů, plány kontextů atd. K propojení a vynesení všech informací je použito prostředí Esri Story Maps. Součástí jsou i bibliografické odkazy, linky na videa související s tematickými okruhy a ilustrace. Z webových stránek bude možné vyexportovat požadovaná data ve formátu pdf. Díky webové platformě je možné pružně reagovat na nové pokroky ve vědeckém bádání, a neustále zpřesňovat a doplňovat obsahovou náplň projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.