Stát namísto rodiny. Státní sirotčí péče a dobročinnost

Logo poskytovatele
Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historická demografie
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.eu.avcr.cz/opencms/export/sites/eu/.content/files/historicka-demografie/HD43-1_CTP-148s_3ko.pdf
Klíčová slova Orphans; Care for orphans; Orphanages; Social history; Austrian Empire; 18th and 19th Centuries; Legal history; Pauperism; Charity
Popis Studie se zabývá dosud málo probádaným tématem sirotčí péče na konci 18. a v 19. století v Rakousku. Centrální otázkou je vznik státně garantované sirotčí péče jako součást systému státní péče o potřebné v habsburské monarchii. Součástí studie je proto cílená úzce vymezená analýza zákonných opatření době po zrušení patrimoniální soustavy. Těžištěm vhledu do zákonodárství kolem poloviny 19. století, tedy doby bezprostředně předcházející vybrané sondě, je domovská příslušnost sirotků, jež byla zcela zásadním faktorem v určení jejich sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována též zákonné situaci nalezených dětí, jejichž postavení ve společnosti bylo zpravidla určováno zvláštními zákony. Studie se skládá se tří odlišných, avšak vzájemně metodologicky promyšlených celků: stavu bádání v českém a německy mluvícím prostoru, analýzy zákonů v oblasti sirotčí péče a případové sondy do archivních materiálů arcibiskupského sirotčince na Nových Sadech u Olomouce. Studie dokazuje dosud neprobádané a komplikované poměry financování sociálně činných organizací, v neposlední řadě zajímavý vývoj postoje státu k sociálně potřebným.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.