Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva Moravy a Slezska z genderové perspektivy

Autoři

KRUTÍLKOVÁ Hana

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá genderovou kvantitativní a kvalitativní analýzou Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva na Moravě a ve Slezsku v letech 1902 až 1938. Výsledky poukázaly na několik zajímavých skutečností. Přestože agitace po celé sledované období směřovala na ženy jako na „nedobrovolně“ pracující osoby, odkazující na důležitější mateřskou roli, před první světovou válkou fungování žen v odborech nahrazovalo chybějící ústřední katolických ženských aktivit. V meziválečné éře ženy mizely ze stále maskulinnějších odborů a také jejich aktivity v rámci lidoveckých odborů byly výrazně marginalizovány.
Související projekty: