Josef Čapek a estetika "okraje"

Autoři

ŘEHULKOVÁ Hana

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Z rozsáhlého díla Josefa Čapka zůstává nejoceňovanější jeho práce na poli výtvarného umění, neznámé nejsou však ani jeho počiny literární. Mezi těmi jsou pak již poněkud upozaděné, přesto ne méně pozoruhodné, teoretické texty nabízející reflexi umělecké tvorby, estetické fejetony a eseje (Umění přírodních národů, Nejskromnější umění, Málo o mnohém). V rámci příspěvku se zaměříme právě na Čapkův zájem o tzv. nejskromnější umění, tedy umění předměstských periférií, nových žánrů, užité umění a lidovou tvorbu. Podle Čapka nesou totiž tyto artefakty specifickou estetickou hodnotu, která ve své jednoduchosti, pravdivosti a obyčejnosti nabízí protiváhu tradičnímu vysokému umění i novým směrům moderního umění. Na základě Čapkem často volně vyjádřených poznámek se pokusíme v intencích autorova myšlení formulovat základní argumenty kritiky modernismu, sociální funkce umění, pojetí estetické hodnoty vzhledem k rozlišení vysokého a nízkého umění. Pokusíme se představit Josefa Čapka jako teoretika umění, respektive estetika, jehož zájem se obracel k okrajovým žánrům a uměleckým projevům a vracel je zpět do centra jednak prostřednictvím vlastní umělecké tvorby, jednak do středu zájmu umění samého, čímž do jisté míry předcházel vývoj postmoderního umění i estetiky přibližně o 40 let.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.