Poslední poloroubený dům čp. 124 v Kopřivnici v kontextu sídelní struktury lánové vsi

Autoři

KOUDELOVÁ Jana

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Museum Vivum. Časopis českých muzeí v přírodě
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://muzeavprirode.cz/zdroj/?mc_kategorie=44&mc_autor=&mc_order=date_desc&mc_pdf=on
Klíčová slova vernacular architecture; agriculture; industry; building research; Waldhufendorf
Popis Příspěvek se snaží na příkladu stavebněhistorického vývoje prostého domkářského obydlí čp. 124 v Kopřivnici představit začátky procesu přeměny sídelní struktury někdejší lánové vsi v moderní město. V úvodu je připomenut vznik a počátky středověké vesnice a následně její podoba v první polovině 19. století, kdy si ještě uchovávala zemědělský charakter lánové vsi. Od druhé poloviny uváděného století probíhala postupná parcelace zemědělské půdy v důsledku zahušťování zástavby, vyvolané rozvojem zdejšího průmyslu. Měnil se nejen celkový obraz vesnice, ale také struktura jejího obyvatelstva. Z většiny rolníků se stávali kovozemědělci, jejichž hlavní obživou byla práce v místní továrně na výrobu bryček a kočárů. Transformace hospodářských a sociálních poměrů v Kopřivnici se nakonec odrazila i v podobě zdejší zástavby. Stavební proměnou prošel i dokumentovaný poloroubený dům čp. 124, který do léta 2018 zůstával jedním z posledních dokladů vesnické zástavby Kopřivnice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.