Jak se rodí profese : příklad kariérového poradenství

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://karolinum.cz/casopis/orbis-scholae/rocnik-13/cislo-1/clanek-7161
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.18
Klíčová slova career guidance; career counselling; profession; vocation; professionalization; professionalism
Popis Kariérové poradenství jako jedna z nově se etablujících pomáhajících profesí prochází i po více než 120 letech svého vývoje procesem profesionalizace. S oporou o definice kariérového poradenství, které se užívají v posledních 20 letech a pokrývají americkou i evropskou tradici, je kariérové poradenství v textu vymezováno jako povolání a jako služba. Na pozadí tohoto, do jisté míry umělého, odlišení povolání a služby je sledován cíl této studie, kterým je představit variabilitu náhledů na profesionalitu v kariérovém poradenství a popsat dva proudy v profesionalizaci kariérového poradenství v českém prostředí. Jedním z nich je profesionalizace ve smyslu posunu od povolání k profesi, která stojí na teoriích, z nichž se vyvozují různé podoby odborné expertizy kariérových poradců. Druhý proud je ztotožněn s profesionalizací veřejných služeb, která probíhá tzv. shora jako institucionalizace poradenských služeb a tzv. zevnitř jako institucionalizace profesní komunity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.