Proměny čechovovského diskurzu 1945-1968

Autoři

HOFMANOVÁ Jiřina

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku Proměny čechovovského diskurzu 1945-1968 autorka stručně představila vývoj vnímání osobnosti a díla A. P. Čechova v československém prostoru od druhé světové války do příjezdu vojsk Varšavské smlouvy. Pomocí analýzy knižních doslovů a předmluv, učebních textů, článků, studií či monografií věnovaných této osobnosti zmapovala nejčastěji užívané narativní strategie a filosofické koncepty. Vyplynuly tak různé varianty nazírání Čechova jako člověka, ale rovněž dobově zabarvené interpretace jeho her a povídek se vším, co potrhují i potlačují. Vzniklé hypotézy pak autorka porovnala s texty navázanými na konkrétní inscenace. V recenzích či programových statích a glosách se pokusila vysledovat podobnosti i nápadné odklony od převládajících myšlenkových konceptů, výkladů i slovní zásoby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.