Výuka s využitím ICT v mezinárodní perspektivě: na cestě k moderní pedagogice

Logo poskytovatele
Autoři

ZOUNEK Jiří ZÁLESKÁ Klára JUHAŇÁK Libor

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://lifelonglearning.mendelu.cz/
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele20201001057
Klíčová slova teachers; ICT; teaching; comparative pedagogy; international large-scale survey
Popis Digitální technologie se staly důležitou součástí školské politiky většiny zemí Evropy. Začleňování ICT do výuky a učení s sebou nese potenciál podpořit změny ve vzdělávání, zejména v práci učitelů, což vede k přemýšlení o tzv. moderní pedagogice. Cílem studie je prozkoumat a vysvětlit, jak je problematika ICT formulována ve školské politice tří evropských zemí, a současně nahlédnout do školské reality. Autoři se proto zaměřují i na to, jak čeští, slovenští a polští učitelé využívají a vnímají digitální technologie ve své práci. Pro naplnění takto komplexně pojatého cíle byla využita analýza dokumentů školské politiky vybraných zemí a výsledků tří mezinárodních srovnávacích výzkumů. Lze říci, že ve vzdělávací politice tří vybraných zemí je zřejmý odklon od rysů tradiční pedagogiky, který se projevuje důrazem na rozvoj dovednostní složky učení, zejména na klíčové kompetence. Samotní učitelé jsou na pomyslné cestě od tradiční k moderní pedagogice, v níž by byly více a účelněji využity možnosti digitálních technologií. Mělo by jít o výuku, která bude více orientována na aktivní činnost žáků, a učení by se neomezovalo pouze na prostor třídy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.