Zdroje autority u začínajících učitelů

Autoři

VYDRA Václav

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Cílem příspěvku je popsat výsledky kvalitativního výzkumného šetření u začínajících učitelů českého jazyka na druhém stupni základní školy. Výzkum se zabýval tématem autority začínajících učitelů, konkrétně, jaké zdroje své vlastní autority vnímají. Cílem šetření bylo odpovědět na výzkumnou otázku: „Jak začínající učitelé vnímají zdroje své autority?“. Výsledky výzkumného šetření jsou součástí rozsáhlejších výsledků výzkumu autority u začínajících učitelů v diplomové práci autora příspěvku (Vydra, 2019). Příspěvek popisuje model zdroje autority o třech úrovních. První úroveň modelu popisuje motivaci vnímanou učiteli jako všudypřítomnou, kterou získávali jako děti ve svém vztahu s rodiči. Druhá úroveň popisuje pravidla, dle kterých učitelé organizují své vztahy. Pravidla se snaží aplikovat v souladu s jejich motivací. Od vztahových pravidel odvozují představu o jejich vztahu s žáky. Třetí úroveň popisuje prožívání učitelů, kteří na nesoulad chování žáků s jejich představou reagují neklidem až vztekem a na soulad reagují klidem. Na základě klidu/vzteku učitelé hodnotí svoji úspěšnost a říkají, zdali autoritu u žáků mají, nebo nemají.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.