Vztah školy a YouTube z pohledu tvůrců vzdělávacích videí

Autoři

HOLÍKOVÁ Klára

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je vysvětlit vztah školního prostředí a YouTube z pohledu tvůrců vzdělávacích videí. Vztah tvůrců vzdělávacích videí ke škole bude popsán z hlediska jejich školní zkušenosti, vztahu jejich tvorby ke školnímu vzdělávání, žákům a studentům jako cílové skupině. V rámci kontextu je cílem představit YouTube jako platformu pro vzdělávání. K naplnění zvoleného cíle je užito kvalitativní metodologie. Metodologický přístup v této práci kombinuje sběr dat v kyberprostoru i osobního kontaktu s respondenty, jedná se tedy o Blended Netnography. Datový soubor zahrnuje 12 rozhovorů s tvůrci vzdělávacích videí a data z jejich kanálů na YouTube, přibližně 67000 komentářů a 1700 videí. Analýza kanálů jednotlivých respondentů směřuje od videa k diskusím a k uskutečnění rozhovoru. Následně analýza probíhá cyklicky, kdy se vracím k jednotlivým zdrojům dat a ověřuji na nich či vyvracím vznikající zárodky teorie. Prvotní analýza je založena roztřídění velkého objemu dat metodou kódování a byla prováděna bezprostředně po získání dat (videí, komentářů a diskusí). V první fázi ale i v průběhu výzkumu bylo pro analýzu důležité vytváření velkého množství poznámek, na to navazuje tvorba situačních map. Situační mapy využívám k znázorňování vznikajících výsledků analýzy, ale i v průběhu analýzy k fixování vztahů mezi jednotlivými kategoriemi a k jejich zpětnému ověřování. Na základě této analýzy byla data zredukována do podoby analytického příběhu. Prostředí YouTube je primárně spjato s informálním vzděláváním. Přesto se zde projevuje i školní vzdělávání. Zejména se škola na YouTube projevuje ve zkušenosti tvůrců vzdělávacích videí, které se propisují i do charakteru jejich videí. Stopa školy na YouTube se výrazně projevuje také v rovině recepce vzdělávacích videí. Vzdělávací videa jsou vyhledávána žáky a učiteli, kteří jsou pro tvůrce vzdělávacích videí často hlavní cílovou skupinou. Výsledkem spojení práce s vlastní školní zkušeností a důrazu na tvorbu pro žáky a studenty jsou vzdělávací kanály s patrnou stopou školy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.