Orel ve stínu sokolských křídel: příspěvek k dějinám katolické tělovýchovné organizace

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

STRACHOVÁ Milena VOSTRÝ Zdeněk

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.historickycasopis.sk/index.php?id=hc32020
Doi http://dx.doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.3.3
Klíčová slova Orol; Emancipation Movement; Catholic Education; Trade Unions; Moravia; Slovakia
Popis Příspěvek se zabývá orelskou organizací na Moravě a Slovensku. Pokouší se zasadit působení Orla do souvislostí se sokolskou organizací v Brně. Všímá si tedy oblastí, které byly dosud neprávem opomíjené. Kontext významných tělocvičných organizací, které vedly emancipační roli v širokých vrstvách obyvatelstva, je významným ukazatelem názorové plurality české společnosti. Specifikum křesťanské tělovýchovy spočívá v obohacení sportu o náboženský prvek. Sport tak nebyl cílem, ale výhradně prostředkem posvěcení člověka. Orelská organizace, s bohatou historií sahající na počátek 20. století, bývá neprávem ve stínu všenárodního Sokola. Z počátku oboustranně podněcovaná averze dvou nejvýznamnějších organizací se vlivem vyostřující zahraniční i vnitropolitické situace proměňovala.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.