Informace o projektu
Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů VI

Kód projektu
MUNI/A/1295/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Ústav Pomocných věd historických a archivnictví zastřešuje několik tradičních mezinárodně významných edičních počinů. Cílem projektu je zapojit studenty do výzkumných týmů především pěti profilových modulů pracoviště (Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, Regesta Imperii, Novověká studia. Diplomatika - správa - prameny, Ediční pracoviště: literární a epigrafické texty, Pracoviště pro pramenovědná studia) s výhledovou možností jejich etablování v rámci týmů zpracovávajících jednotlivé ediční podniky. Studenti budou mít možnost podílet se na rešeršní činnosti, archivním výzkumu, budování digitálních aparátů jednotlivých edic, nastavení metodologie pro digitální zpřístupnění edičních výstupů a hlouběji se seznámit též s tradičními editorskými postupy.

Výsledky

- proměny komunikačních písemností mezi vídeňským dvorem a nejvyšším zeměpanským úřadem na Moravě v 17. a 18. století - rozšiřování panovnických normativních nařízení po Moravě v 17. a 18. století - tematika právních dějin na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU - orelská organizace na Moravě a Slovensku - kategorie diplomatického materiálu

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.