Algunos problemas metodológicos y teóricos de la enseňanza de la sintaxis del espaňol como asignatura universitaria (ELE)

Název česky Metodologické a teoretické problémy výuky španělské syntaxe jako akademického předmětu (ELE)
Autoři

STEHLÍK Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj e-Scripta Romanica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://czasopisma.uni.lodz.pl/escripta/article/view/7119
Doi http://dx.doi.org/10.18778/2392-0718.08.09
Klíčová slova Spanish FL; syntax; teaching; methodology; theory
Přiložené soubory
Popis Tento článek se zabývá problémy metodologické či teoretické povahy, s nimiž se setkávají vyučující syntaxe jako akademického předmětu (povinného v rámci filologického studia španělštiny v nehispanofonních zemích) a jež ve své většině souvisejí se zjevnou absencí jednotné koncepce španělské syntaxe. Jak se pokoušíme ukázat, tato okolnost se odráží ve značné terminologické, definiční a klasifikační různorodosti v učebnicích a gramatikách vydávaných ve Španělsku, což znesnadňuje jak teoretický výklad předmětu, tak i výběr vhodných didaktických mnateriálů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.