Novokřtěnci, šlechta, panovník: vzájemné kontakty, role a strategie pohledem zemských pramenů předbělohorské Moravy

Autoři

ŠTĚPÁNKOVÁ Andrea

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis matice moravské
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.matice-moravska.cz/files/magazine-numbers/cmm-2020-1.pdf
Klíčová slova Anabaptists; nobility; ruler; Moravian Diet; 16th and 17th century
Popis Novokřtěnci byli napříč raně novověkou Evropou pronásledováni jako heretici. Výjimku tvořila Morava, kde jim bylo umožněno se usadit a vytvořit téměř sto let trvající komunitu. Pro novokřtěnskou existenci na Moravě byly stěžejní jejich interakce s moravskou šlechtou. Právě tento vztah by měl být předmětem dalšího výzkumu o moravských novokřtěncích. Předkládaná studie navrhuje pomocné rozdělení tohoto vztahu do tří úrovní - zemské, vrchnostenské a osobní. Tato studie se soustředí na zemskou úroveň vztahu novokřtěnců a moravské šlechty, a to především s důrazem na studium zemských pramenů. Výsledkem je obraz o interakcích, rolích a strategiích jednotlivých účastníků - novokřtěnců, šlechty i panovníka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.