Testování funkcí citačních manažerů : komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero

Autoři

FRYŠ Jakub KOVÁŘOVÁ Pavla

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Proinflow
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2020-1-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/ProIn2020-1-3
Klíčová slova citation managers; comparative analysis; function testing
Popis Účel – Účelem této komparační analýzy je srovnání rozsahu funkcí nabízených pěti citačními manažery: Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero. Design/metodologie/přístup – Na základě stanovených kritérií a odborných zdrojů k tématu byly definovány analyzované funkce. Ty byly testovány pomocí reálných dat o publikacích, případně jejich plných textů. Výsledky – Výsledky popisují silné a slabé stránky jednotlivých citačních nástrojů v osmi funkčních klastrech. Prezentovány jsou jak funkce obsažené ve všech nástrojích, tak i ty specifické (např. pokročilý informační management v Citavi), příp. specifický přístup k jejich nastavení (např. formáty pro export citací v jednotlivých nástrojích). Na závěr jsou kvantitativně srovnány rozsahy funkcí testovaných citačních manažerů pro srovnání jejich bohatosti celkově i v jednotlivých klastrech pro shrnutí specializací nástrojů na určitou oblast (např. kolaborativní a komunikační funkce v Mendeley). Originalita/hodnota – Rozsah funkcí je základním kritériem pro volbu vhodného nástroje pro konkrétního uživatele i východiskem pro edukaci uživatelů pro efektivní využití citačních manažerů. Cílem článku není srovnání uživatelského pohledu na nástroje a v nich nabízené funkce, pouze deskripce těchto funkcí a jejich rozsahu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.