Sídliště z doby římské v Černčicích (okr. Náchod), doklad výroby kolínkovitých spon a nákončí opasku na přelomu starší a mladší doby římské?

Autoři

JÍLEK Jan HORNÍK Pavel KMOŠEK Jiří MILITKÝ Jiří

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologie východních Čech
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/43174070/Horn%C3%ADk_P_J%C3%ADlek_J_Militk%C3%BD_J_Kmo%C5%A1ek_J_2020_A_Roman_period_settlement_at_%C4%8Cern%C4%8Dice_N%C3%A1chod_District_evidence_for_the_manufacture_of_knee_shaped_fibulae_and_strap_ends_at_the_turn_of_the_earl
Klíčová slova Eastern Bohemia; Roman period; settlement; imports; fibulae; coins; strap ends; semi-finished product; processing of non-ferrous metals
Popis Polykulturní sídliště v Černčicích poskytlo v letech 2014–2015 díky detektorové prospekci zajímavou kolekci nálezů ze starší až počátku mladší doby římské (B1–B2/C1–C1). Běžnému rámci nálezů se vymyká polotovar spony typu Almgren 137 a nákončí opasku typu Raddatz O. Tyto nálezy představují v rámci východních Čech první příklady svého druhu. Jejich nálezové okolnosti poskytují bohužel pouze omezené vypovídací možnosti. Můžeme ale říci, že nepřímo indikují možnou výrobu těchto předmětů na lokalitě. Sídliště samotné je jedním z mála dokladů osídlení Náchodska v době římské.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.