Mikulovice život na hraně

Autoři

JOŠKOVÁ Tereza LANGOVÁ Michaela JÍLEK Jan

Rok publikování 2020
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace je rozdělena do několika částí, které jsou podstatné pro komplexní pochopení problematiky archeologického pohledu na minulost. Pro všechny populace závislé na zemědělství byly určující přírodní podmínky, jako například kvalita půd nebo klima, a proto i naše kniha jimi začíná. Střípky poznatků o dávných obyvatelích Mikulovic se začaly skládat již koncem 19. století, nemohou tedy chybět ani kapitoly z dějin archeologie Mikulovic a jejich nejbližšího okolí, a to od prvních nálezů, přes zrod Muzejního spolku až po archeologii dnešních dnů, kterou tvoří převážně záchranné výzkumy. Nejvíce pozornosti je v knize věnováno podobě osídlení Mikulovic v jednotlivých obdobích, kdy jejich dějiny ještě nebyly součástí písemných zpráv. Vzhledem k dosavadní absenci nálezů z časů nejstaršího pravěku – paleolitu a mezolitu, vstupuje kniha rovnou do počátku zemědělského pravěku - neolitu. Vyprávění pokračuje víceméně plynule až na samotný práh historie v mladší době římské a právě zde se příběh dějin Mikulovic v pravěku a rané doby dějinné uzavírá.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.