Synonymní/variantní tvary infinitivu jako problém konzistentní lemmatizace

Autoři

OSOLSOBĚ Klára

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto textu je podat ucelený obraz jedné oblasti automatického zpracování přirozeného jazyka (češtiny), a sice lemmatizace slovesných tvarů. Existují-li dvě varianty infinitivu, které lze pokládat za synonymní, je třeba je zahrnout pod koncept tzv. několikanásobného lemmatu. Nabízíme pokud možno kompletní seznam takových případů sestavený na základě gramatik, slovníků a především jazykových korpusů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.