Děti na míru, nebo pod míru? Etika genetické selekce zdravotně postižených potomků při in vitro fertilizaci

Autoři

BĚLOHRAD Radim

Rok publikování 2021
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměří na současnou kontroverzi týkající se užití in vitro fertilizace v kombinaci s preimplantační genetickou diagnostikou k záměrnému výběru potomka, který bude mít zdravotní postižení. Důraz bude kladen na případ konkrétního postižení – vrozené hluchoty. Zastánci údajného práva na takové rozhodnutí tvrdí, že a) vrozená hluchota není postižení, ale svébytná kulturní identita, b) nepředstavuje újmu, ale naopak prospěch c) potomku vybranému v takovém procesu nelze tímto rozhodnutím ublížit. V příspěvku se zaměřím na tyto argumenty a budu obhajovat postoj tzv. privilegované většiny, podle kterého je tato praxe hluboce nemorální.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.