Degrees of Redundancy in Double Introductions of Direct Speech in Gregory of Tours

Název česky Stupně redundance u dvojitě uvozených přímých řečí u Řehoře z Tours
Autoři

MIKULOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Symbolae Osloenses
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Degrees of Redundancy in Double Introductions of Direct Speech in Gregory of Tours
Doi http://dx.doi.org/10.1080/00397679.2020.1836754
Klíčová slova redundancy; direct speech; Late Latin; verb of speech; Gregory of Tours
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá přímou řečí uvozenou dvěma a více slovesy ve vybraných dílech Řehoře z Tours ze 6. století. Popisuje kombinaci sloves v uvozující větě a ukazuje, že redundance nespočívá pouze v kombinaci dvou sloves mluvení, ale že je nutné brát v úvahu také význam těchto sloves, výskyt dalších výrazů v uvozující větě, kontext a význam přímé řeči. Redundance není binární, ale má různé stupně. V článku se navrhuje klasifikace do 5 kategorií a navrhují se důvody, které vedly Řehoře z Tours k dvojitému uvozování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.