Uvozování přímé řeči v latině

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-01878S
Období řešení
1/2018 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na přímou řeč v latině, která dosud nebyla zcela prozkoumána. Zabývá se prostředky sloužícími k začlenění přímé řeči do diskurzu, a to jak v klasické, tak pozdní latině. Důraz je kladen na vývoj od klasické k pozdní latině a probíhající gramatikalizaci nových markerů signalizujících přímou řeč. Výstupem projektu budou dva články v časopisech zařazených do databáze Scopus, jedna monografie a jedno vystoupení na konferenci.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.