Brno čte Bruna : Schulzovský vítr v pábitelské próze Bohumila Hrabala

Autoři

PALKOVÁ Hana Nela

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2020/2/palkova_brno_cte_bruna.php#articleBegin
Klíčová slova Bruno Schulz; Bohumil Hrabal; Anna Csillag; Book-Authentic; shlemiels; palaverers; brillant epoche; sanatorium under the sign of the hourglass
Popis Autorka ve svém článku analyzuje téma schulzovských inspirací v díle Bohumila Hrabala, které nebyly v kontextu české bohemistiky při bádání nad Hrabalovým dílem dosud nikdy zohledněny. Na počátku ukazuje, jak zásadní vliv měl Hrabal-čtenář na uvedení Schulzova díla do českého kontextu a zabydlení se v něm. Schulzovské inspirace analyzuje na základě Hrabalovy trilogie Postřižiny, Krasosmutnění a Harlekýnovy milióny, a sice v rovině několika stěžejních motivů: topos Anny Csillag a ženských vlasů jako symbolu starého Rakouska-Uherska, motiv Knihy-Autentiku ve vztahu k otci-soferovi posvátných svitků či komparace Schulzových šlemílů s Hrabalovými pábiteli a sémantický přesun významu Knihy i šlemílů/pábitelů na ose profanum-sacrum. Dále srovnává otcovu fascinaci výdobytky moderní techniky, synovu geniální epochu dětství, jakož i motiv experimentů s časem v domově důchodců-sanatoriu na věčnosti. Autorka si neklade za cíl vyčerpat téma či přinést jednoznačné odpovědi, spíše podsouvá posluchači vybrané nejočividnější motivy k úvaze, otevírajíc tak nový schulzovský kontext.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.