Gainas, the Gothic commander and his Arianism

Název česky Gainas, gótský náčelník, a jeho arianismus
Autoři

JURÍK Mirón

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Gainas, Gót a římský velitel na přelomu 4. a 5. století, představoval na konstantinopolském dvoře velmi důležitou postavu ve vývoji místní politiky. Kromě své role v politických a historických událostech římské říše nám však tento reprezentant gótského národa odhaluje útržky náboženských pozic a percepci ariánských Gótů, tehdy usídlených pod foederátní smlouvou v římských provinciích. Díky nicejským autorům a reprezentantům církve jsme schopni rekonstruovat, do jaké míry byly pro gótsko-římského velitele náboženské záležitosti důležité, ale i to, jak chtěl zabezpečit lepší pozici pro své následovatele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.