The Origin of the Agentes in rebus

Název česky Původ agentes in rebus
Autoři

KNOBLOCH Jakub

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se soustředí na založení a počátky fungování císařských úředníků agentes in rebus. Jak nás informuje Aurelius Victor, za vlády Diokletiana byli rozpuštěni jejich předchůdci: S nemenším úsilím byly vymezeny velmi spravedlivými zákony i povinnosti v době míru. Tak byli zrušeni i zlořečení frumentariove, jimž se dnes podobají dohlížející agenti. Na základě tohoto pramene se mnoho historiků domnívá, že agentes in rebus byli založeni již za vlády Diokletiana. Pro takové tvrzení nám však chybí přímá písemná evidence. První přímé zmínky o existenci agentes in rebus máme doloženy až z doby vlády císaře Constantina I., kdy jsou agentes in rebus poprvé jmenováni v zákoně CTh 6.35.3 z roku 319 n. l. Snahou tohoto příspěvku bude dokázat či vyvrátit, popřípadě úzce časově vymezit vznik úředníků agentes in rebus již za vlády císaře Diokletiana na základě důkladného rozboru pramenů týkajících administrativních reforem, které od sede oddělily vojenské a civilní pravomoci, a ukončení činnosti frumentarii. Zároveň bude věnována pozornost některým vybraným zákonům (např. CTh 6.35.2), které souvisely s úkoly agentes in rebus, konkrétně s jejich výzvědnou činností v provinciích. Tyto zákony by mohly pomoci alespoň posunout dobu existence zmíněných úředníků o několik let dříve před rok 319 n. l.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.