Břeclav - Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016

Logo poskytovatele
Autoři

MACHÁČEK Jiří BALCÁRKOVÁ Adéla DRESLER Petr PŘICHYSTALOVÁ Renáta PRIŠŤÁKOVÁ Michaela

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kniha je výsledkem mnohaletého výzkumu archeologů z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v prostoru Severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi. Publikace přibližuje odborné veřejnosti sídlištní strukturu předhradí, nálezový fond i první interpretace archeologických pramenů získaných terénními výzkumy v letech 2008–2016. Monografie obsahuje kapitoly, ve kterých jsou analyzovány a interpretovány jak nemovité, tak movité archeologické prameny. Například, na základě prostorové distribuce keramiky, kuchyňského odpadu a mazanice se podařila jasná identifikace raně středověkých nadzemních staveb, které by za jiných podmínek nebylo možné odhalit. Studie obsahuje dílčí závěry a interpretace výsledků devítiletého archeologického výzkumu. Vše je doplněno podrobným textovým katalogem prozkoumaných terénních reliktů, doprovázeným bohatou obrazovou a plánovou přílohou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.