Informace o projektu
Vznik raně středověké šlechty ve středovýchodní Evropě. Archeologicko-historický pohled

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-08646S
Období řešení
1/2018 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Vznik středověké šlechty a odraz tohoto společenského procesu v archeologických pramenech patří ke klíčovým tématům evropské medievistiky. Podle všeobecného mínění se v českých zemích pozemková šlechta neobjevila před polovinou 12. stol. Oproti tomu se však část badatelů domnívá, že individuální soukromé pozemkové vlastnictví zde existovalo už v 10.-12. stol. či dokonce vzniklo na Velké Moravě v 9. stol. Další posun v řešení této problematiky se vzhledem k nedostatku písemných pramenů očekává především na poli archeologie. Nové objevy přinesly v posledních letech výzkumy na Pohansku u Břeclavi. Na SV předhradí byly odkryty pozůstatky vlastnického kostela s hrobem zakladatele a jeho residence. Z okolí Pohanska pochází solitérní bojovnické hroby s nálezy mečů, ostruh atd. Záměrem projektu je provést doplňující terénní výzkumy na Pohansku, zpracovat stávající nálezy a jejich interpretaci zapojit do aktuální evropské diskuse o genezi středověké šlechty.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.