Epidemiological insights from a large-scale investigation of intestinal helminths in Medieval Europe

Logo poskytovatele
Název česky Epidemiologické poznatky z rozsáhlého výzkumu střevních parazitů ve středověké Evropě
Autoři

FLAMMER Patrik G. RYAN Hannah PRESTON Stephen G. PŘICHYSTALOVÁ Renáta WEISS Rainer PALMOWSKI Valerie BOSCHERT Sonja FELLGIEBEL Katarina JASCH-BOLEY Isabelle KAIRIES Madita-Sophie RÜMMELE Ernst RIEGER Dirk SCHMID Beate REEVES Ben NICHOLSON Rebecca LOE Louise GUY Christopher WALDRON Tony MACHÁČEK Jiří WAHL Joachim POLLARD Mark LARSON Greger SMITH Adrian L. WARREN Sylvia

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj PLoS Neglected Tropical Diseases
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Full text
Doi http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0008600
Klíčová slova Middle Ages; Europe; parasite; intestinal; epidemic; hygiene
Popis Parazitické hlísty jsou výrazným infekčním problémem lidí v mnoha méně rozvinutých zemích, zejména v tropických a subtropických oblastech. Tyto infekce nejsou velkým problémem pouze současné Evropy, vajíčka parazitů jsou snadno detekovatelná také v archeologických kontextech. Abychom odhadli klíčový epidemiologický parametr pro prevalenci infekce, zkoumali jsme velké množství funerálních kontextů z období středověku a zjistili jsme, že míra infekce dvěma druhy hlístic přenášenými půdou (Ascaris spp. A Trichuris trichiura) je srovnatelná se situací v mnoha moderních endemických oblastech. Identifikovali jsme také dva typy tasemnic, které lidé získávají konzumací nedostatečně tepelně upraveného červeného masa (Taenia spp.) nebo masa sladkovodních ryb (Diphyllobothrium latum). Na základě jejich prevalence a charakteru jejich aDNA jsme zkoumali promoření střevními parazitickými hlísticemi ve středověkých evropských populacích a faktory, které mohou ovlivnit infekci těmito parazity, včetně věku, pohlaví, hygieny a způsobů úpravy jídla. Míra prevalence parazitů v středověké populaci představuje historický výchozí bod pro Evropu a je zajímavou komparací pro moderní epidemiologické studie v jiných částech světa. Je pozoruhodné, že hlísty byly v historické Evropě endemické, ale byly vymýceny vývojem a zaváděním moderních léků. V tomto smyslu může studium změn v prevalenci hlístů v historické Evropě poskytnout poznatky pro zvládnutí epidemiologického problému v oblastech s vysokým výskytem současných endemických střevních parazitů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.