I’ll google it.“ : Používání online slovníku v opravných sekvencích během párové a skupinové práce ve výuce angličtiny jako cizího jazyka na střední škole

Logo poskytovatele
Autoři

ČERVENKOVÁ Adéla

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Párové a skupinové opravné sekvence jsou při studiu osvojování jazyka obzvláště důležité pro pochopení toho, jak žáci reagují na selhání komunikace. Tato konverzačně-analytická studie se zabývá prováděním oprav za pomoci slovníků během párové a skupinové práce. Data obsahují audio a video nahrávky studentů z pěti českých středních škol v posledním ročníku studia během tří až pěti po sobě jdoucích hodin angličtiny. Jedním z hlavních zjištění je, že studenti považují slovník za poslední možnost při kontrole významu a že často využívají jiných prostředků pro opravné sekvence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.