Generační konflikt idejí v ukrajinské ženské próze přelomu století

Autoři

HEINIGOVÁ Linda

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Devadesátá léta byla pro ukrajinskou literaturu značně plodná co se týče nových postupů v literatuře, kromě všudypřítomné postmoderny se tematicky vymezilo pokolení spisovatelek narozených během padesátých let, v jejichž díle jsou patrné feministické tendence, literatura se stala šachovnicí, na které se proti sobě postavili autoři a autorky. S nástupem nultých let se ovšem feministická angažovanost z literatury pomalu začíná vytrácet, následující generace literátek, rokem narození přináležející ke generaci X, ve svých textech působí oproti svým předchůdkyním zkrotle, upřednostňovány jsou nové postupy, tematika, mimoto je část prozaických děl prodchnuta myšlenkami postfeminismu
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.